Föranmälan/Expected Supply/ Verwachte Aanvoer Stockholm 

Fredag 08/12  Kl 07:00

Gös/Pike Perch/Snoekbaars

MSC: ca  kg

Ej/No/ MSC:  ca  kg

Gädda/Pike/Snoek: ca  kg

Abborre/Perch/Aborre: ca  kg

Lake/Burbot: ca  kg

 

Vi använder oss även av Whatsapp för att meddela föranmälningar av fisk. 0708-148850.

Mvh Stockholms Fiskauktion