Föranmälan/Expected Supply/ Verwachte Aanvoer Stockholm 

Torsdag/Thusday 8 december: 07.00

Gös/Pike Perch/Snokebaars

MSC: 698kg

Ej/No/ MSC: 1394kg

Gädda/Pike/Snoek: 391kg

Abborre/Perch/Aborre: 2kg

Lake: kg

Vi använder oss även av Whatsapp för att meddela föranmälningar av fisk. 0708-148850.

Mvh Stockholms Fiskauktion