Föranmälan till auktion:  Fredag 24 september

Start: 07,00

Gös MSC: 850Kg

Ej MSC: 750Kg

Abborre: 65Kg

Gädda: 220kg

Ål: 580kg

Braxen över 4kg/st: 79kg

Vi använder oss även av Whatsapp för att meddela föranmälningar av fisk. 0708-148850.

Mvh Stockholms Fiskauktion