Föranmälan/Expected Supply/ Verwachte Aanvoer Stockholm 

Torsdag 25/04 Kl 07.00

Gös/Pike Perch/Snoekbaars

MSC: ca 4000 kg

Ej/No/ MSC:  ca 850 kg

Gädda/Pike/Snoek: ca 1900 kg

Perch/Aborre: ca 500 kg

Ål: ca 45 kg

Öring: ca 40 kg

Brax: ca  kg

Auktionsdagar Tisdag efter Smögen & Torsdag kl 07.00

 

 

 

 

 

Vi använder oss även av Whatsapp för att meddela föranmälningar av fisk. 0708-148850.

Mvh Stockholms Fiskauktion