Föranmälan till auktion: Fredag 18 Juni

Start: 07,00

Gös MSC: 3500Kg

Gös ej MSC:500 Kg

Abborre: 120Kg

Gädda: 150Kg

Ål: 510Kg

Piggvar västra Östersjön: 200kg

Strömming hel från Roslagen: 30kg

Vi använder oss även av Whatsapp för att meddela föranmälningar av fisk. 0708-148850.

Mvh Stockholms Fiskauktion