Föranmälan/Expected Supply/ Verwachte Aanvoer Stockholm 

TISDAG/TUESDAY 30 MAJ: EFTER/AFTER SMÖGEN

Gös/Pike Perch/Snokebaars

MSC:  kg

Ej/No/ MSC:  kg

Gädda/Pike/Snoek:  kg

Abborre/Perch/Aborre:  kg

Ål/Eels/Paling:  kg

Vi använder oss även av Whatsapp för att meddela föranmälningar av fisk. 0708-148850.

Mvh Stockholms Fiskauktion