Föranmälan/Expected Supply/ Verwachte Aanvoer Stockholm: 

 Fredag/Friday 14 januari

Start: 07.00

Gös/Pike Perch/Snoekbaars MSC:1256

Ej/No/Geen MSC:

Gädda/Pike/Snoek:183

Lake/Burbot/Kwabaal:

Abborre/Perch/Aborre:

Vi använder oss även av Whatsapp för att meddela föranmälningar av fisk. 0708-148850.

Mvh Stockholms Fiskauktion