Föranmälan/Expected Supply/ Verwachte Aanvoer Stockholm 

Tisdag/Tuesday 28 juni Start: Efter Smögen.

PÅ GRUND AV TRANSPORT PROBLEM ÄNDRAR VI AUKTIONSDAG FRÅN FREDAGAR

TILL TORSDAGAR FRÅN OCH MED DEN 30 JUNI

Gös/Pike Perch/Snokebaars

MSC: 1779kg

Ej/No/Geen MSC: 481kg

Gädda/Pike/Snoek: 299kg

Abborre/Perch/Aborre: 392kg

ÅL: 394kg

Vi använder oss även av Whatsapp för att meddela föranmälningar av fisk. 0708-148850.

Mvh Stockholms Fiskauktion