nya leverantörer

Nya leverantörer Smögen

Läs mer >

Nya leverantörer Stockholm

Läs mer >

Nya leverantörer Smögen

Du kan tryggt lämna din fångst till oss
Varje vardagsmorgon ca 08:00 startar auktionen på Smögen. Eftersom vi samarbetar med DFA och säljer efter Hvide Sande på klockan. Då vi numer har en webbaserad auktion finns kunderna spridda, inte bara över stora delar av Sverige, utan också ute i Europa. Det gör att du har stora förutsättningar till bra försäljning av din fångst.

Var finns du?
Du är välkommen med din fångst även om du inte har hemmahamn på Smögen. God logistik gör att vi kan auktionera ut dina varor oavsett om du fiskar i Vänern, på ostkusten eller har lite för långt till Smögen för att komma hit sjövägen.

Vill du ha hjälp med något?
Behöver du fler räklådor, en ny gasoltub, snygga etiketter eller rengöringsmedel? Det kanske är något annat du behöver eller skulle vilja ha hjälp med? Prata med oss, vi kan ordna det mesta.

Landningstider
Kom ihåg att senaste landningstid är minst en timme före auktionen. Detta är särskilt viktigt vid helgdagar då bemanning och transportmöjligheterna kan vara begränsade. Fångstanmälan är viktig och särskilt på kokräka.

Anmälan skall vara oss tillhanda senast
06:00 varje morgon på tel: +46 523 66 55 44 eller på via mail: info@smogens-fiskauktion.com

Vill du sälja din fångst genom oss? När, var kan du landa?
Smögens Fiskauktion är bemannad måndag – torsdag mellan 05:00 – 13:30 samt på fredagar mellan 06:00 – 12:00. Under dessa tider får ni alltså hjälp med att exempelvis lossa er fångst, köpa is, salt, lådor eller byta gasoltub. Om ni kommer i land vid en tid när fiskhallen är obemannad, finns möjlighet att komma in med en portkod och själva lossa lasten.

Kontakta oss på tfn 0523 – 66 55 44 för mer information.

 

Hämtning
Fartyg som har hemmahamn en bit ifrån Smögen kan få hämtning till auktionen. Vår egen kylbil går i stort sett dagligen längs med kusten och hämtar varor. Vi har hämtning på följande platser, Hamburgsund, Fjällbacka och Resö.

Kontakta oss för besked om tider på tfn 0523–66 55 44.

Sortering och kvalitet
Alla lådor skall vara märkta med fartygsbenämning, fångstdatum, produkt och storlek. En total landningsrapport skall också lämnas. Personalen vid auktionen gör en okulär bedömning, så att varan är rätt klassad. Det är dock leverantören som är slutgiltigt ansvarig för att varans kvalitet.

Är det första gången på Smögen?
Hör av er till fiskhallen i god tid före planerad landning. Dels för att vi ska kunna informera om regler och rutiner och för att vi skall kunna registrera rätt uppgifter om er och ert fartyg. Det är särskilt viktigt vid nya leveranser att vi får en förhandsanmälan om kommande landning. På detta vis hinner vi förbereda uppköparna om att era varor kommer att finnas på auktionen och ni får en större möjlighet till bra försäljning.

Nya leverantörer Stockholm

Stockholms Fiskauktion har auktion för tillfället två dagar i veckan. Tisdagar startar auktionen efter Smögen, ca 8,30, och på  startar torsdagar auktionen 07,00.

Ni kan välja att själva lämna fisken hos oss dag innan auktion eller auktionsdag då innan 05,30 eller att vi hämtar med vår egen transport. Kontakta oss för lämpligt upphämtningsplats.

Vi håller på att fasa ut papplådor och begagnade frigolitlådor. De lådor vi använder är gröna lådor från Pack and Sea. Det är ett retursystem på lådorna. Det finns två modeller av returlådorna. Den traditionella fisklådan, 40 kilos, och den koniska som även är stapelbar. Det är den koniska som kommer att bli standard och då med en normal vikt på 25 kg/låda.

Lådorna och pallar finns där ni lämnar fisken eller på Stockholms Fiskauktion. Dessa lådor ska vara tvättade och rengjorda. Ni som lämnar på våra uppsamlingsplatser kontaktar transportören eller Stockholms Fiskauktion om det saknas eller behöver fyllas på av pall och lådor. Ni som lämnar själva på Stockholms Fiskauktion kan hämta på auktionen.

Fisken har samma temperatur som det är i vattnet och årstiden styr behovet av mängden is för att få ner temperaturen mot 0 grader. Hållbarheten på fisken är beroende av hur snabbt den blir nedkyld.

Lägg ett lager med is i botten på lådan och där på fisken för att sedan täck med is. Minst bör huvudet och gälarna vara täckta med is. Lägg fisken med stjärtfenan mot mitten på lådan och buken uppåt. Då börjar förruttnelsen i ryggraden och inte i bukköttet vilket ökar hållbarheten.

Vi tillhandahåller is för er som lämnar själva och vi fyller på med is när vi packar till kund

Samma storlek i samma låda. Försök att få samma vikt (25 eller 30 kg) i så många lådor som möjligt och det som inte får plats blir då en restlåda. Den kan vara mer eller mindre än de övriga i samma fiskstorlek. Blandar ni olika storlekar blir det en MIX låda. Ställ Gös 1–2 kg i botten på pallen och övriga ovanpå.

 

Märkning av lådorna. Det ska stå ditt PN Nr, vilken sjö, fångstdatum, vilken sort (MSC då bara på gös) och hur många kilon som finns i lådan. Märkningen sätts på kortsidan av lådan, ej över streckkoden, och sätt alla märkningarna på samma sida på alla lådor på samma pall.

Skulle ni vara tvungna att blanda två fiskare, olika PN Nr, på samma pall för transport till Stockholms Fiskauktion måste ni på något vis göra detta väl synligt för oss.

Kom ihåg att skriva att ni har MCS, gäller endast Gös, på Landningsrapporten
Fotografera landningsrapporten och skicka till 0708–148850.

Landningsrapporten läggs i en speciell plats på lämningsstället och den samlas in av transportören och lämnas på Stockholms Fiskauktion. Ni som lämnar själva lägger landningsrapporten i den lilla korgen nämnd ” lägg landningsrapporterna här”.