AVGIFTER KUNDER

Avgifter Smögen

Sverige

Transport Stockholm 5,55 SEK/kg
Transport Göteborg 2,04 SEK/kg
Lådhyra första 14 dagar 7,10 SEK
Auktionskostnad 2.0%

I transportpriset ingår plastning och isning av lådorna.

Europa

Transporter
Holland Norra/Södra 1,10€/1,14€/kg
Belgien 1,14€/kg
Tyskland 1,05€/kg
Frankrike/UK 1,20€/kg
Spanien 1,45€/kg
Kräftkonservering 0,35€/kg

I transportpriset ingår plastning, isning och hyra för de första 14 dagarna av lådorna.

Avgifter Stockholm

Sverige

Transport Smögen/Göteborg 5,55 SEK/kg
Lådhyra första 14 dagar 18,50 SEK/st
Auktionskostnad 2.0 %

I transportpriset ingår plastning och isning av lådorna.

Europa

Transporter
Holland Norra/Södra 1,10€/1,14€/kg
Belgien 1,14€/kg
Tyskland 1,05€/kg
Frankrike/UK 1,20€/kg
Spanien 1,45€/kg

I transportpriset ingår plastning, isning och hyra för de första 14 dagarna av lådorna.