sortering

Storlekar enligt Hav och Vatten

Hur du mäter din fångst

  • Fiskarter: avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.
  • Hummer: avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (carapaxlängd).
  • Havskräfta: avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (carapaxlängd), eller det raka måttet från spetsen av pannhornet till den fasta kanten av den mellersta stjärtfenan (totallängd).
  • Ostron: Minsta diameter eller bredd.

Storlekar på fiskar och skaldjur

När lådorna levereras med blandade storlekar, säljs fisken som Hel, följt av fiskens namn och då märkt Mix med den minsta och största storleken i lådan.

Räkor, kokta

  • 50-70 st/kg
  • 70-90 st/kg
  • 90-120 st/kg
  • 121-140 st/kg
  • 141-160 st/kg

Klicka för större bild!

Gös (minimått 45 cm)
-1 kg
1-2 kg
2-4 kg
4+ kg

 

Gädda
1-2 kg
2-4 kg
4+ kg

 

Abborre är märkt som
2-400 gr
4-600 gr
6-800 gr
800+ gr

 

Ål
Minsta storlek för blankål är 70 cm ca 800 gr.
-1 kg
+1 kg

 

Lax
Obs! får förnärvarande ej exporteras. Endast för den svenska marknaden.
2-3 kg
3-5 kg
5-7 kg
7-9 kg
9+ kg

 

Regnbåge och röding odlade
Storleken kan variera beroende på när den slaktas. Storleken noteras på anmärkningar.

 

Signalkräfta
21-25 st/kg ca 10 cm lång
15-20 st/kg ca 11 cm lång
12-16 st/kg ca 12 cm lång

 

Alla lådor skall vara märkta med fartygsbenämning, fångstdatum, produkt och storlek. En total landningsrapport skall också lämnas. Personalen vid auktionen gör en okulär bedömning, så att varan är rätt klassad. Det är dock leverantören som är slutgiltigt ansvarig för att varans kvalitet.