Kvalitet

Kvalitet

För att alla skall vara överens om viken storlek och klass en vara tillhör, har vi ett system som alla skall använda. Några fiskslag är sorteringsbestämt av EU. Det finns arter som sorteras efter mätningar av Svensk Fisk men som inte är styrt av EU och det finns fisk och skaldjur som sorteras enligt praxis.

Klassificering av fisk
När det handlar om fisk och skaldjur använder vi de kriterier som används i resten av Europa.

E+ Levande
E Högsta kvalitet
A+ Bästa kvalitet inom A-klassen
A Medium kvalitet inom A-klassen

Klicka för större bild.

Kvalitet respektive färskhet
Kvaliteten har inget direkt samband med färskheten även om det naturligtvis påverkar helheten. Det kan vara helt nyfångad fisk som exempelvis är mager eller på annat sätt avviker från normen, vilket ger ett lägre kvalitetsbetyg, men det kan också vara gårdagens fisk som är perfekt. Fångstdag skrivs som egen notering. När de gäller skaldjur är det färg och glans som betygssätts.

Alla lådor skall vara märkta med fartygsbenämning, fångstdatum, produkt och storlek. En total landningsrapport skall också lämnas. Personalen vid auktionen gör en okulär bedömning, så att varan är rätt klassad. Det är dock leverantören som är slutgiltigt ansvarig för att varans kvalitet.

Klassificering av räkor
Smögens Fiskauktion har en ambition att ge våra kunder en trovärdig information om de varor vi säljer. De flesta av våra kunder ser inte varan de köper och måste lita på information från annat håll. Som ett led i att kunna ge bra information inför vi ett nytt kvalitetsmärkningssystem på kokta räkor. Auktionsklockan kommer att visa 2 siffror, exempelvis 55. Den första siffran står för hur blank räkan är och den andra siffran står för färg enligt följande tabeller.

Blankhet
5 Mycket blank
4 Blank
3 Medel
2 Torr på skalet
1 Mycket torr på skalet

Färg
5 Extremt röd – Typ Fjordräka
4 Mycket röd – Typ Nordsjöräka
3 Normal röd – Normalfärgad Skageraksräka
2 Lite blek – Grundräka på våren
1 Mycket blek

Denna bedömning kommer att göras av auktionen på varje parti som ställs upp till försäljning.