OM OSS

Om Svenska Fiskauktioner

Svenska Fiskauktioner är ett samlingsnamn för Smögens Fiskauktion och Stockholms Fiskauktion. 

 

Smögens Fiskauktion har varit en av Sveriges ledande fiskauktioner inom skaldjur sedan 1919. Här finner ni den kända Smögenräkan och Smögenhavskräftan. Dessa är fångade av små kustnära fiskebåtar som dagligen levererar färska skaldjur och fisk till Smögens Fiskauktion. Se filmen >

Stockholms Fiskauktion är en av Europas största digitala auktioner för insjöfisk och signalkräftor. Fiskauktionen startade 2016 för att både leverantörerna och Stockholmsmarknaden skulle få tillgång till en lokal auktion. Insjöfisken kommer från sjöar i Sverige. Både Smögens Fiskauktion och Stockholms Fiskauktion är MSC märkta. Vi är helt digitala fiskauktioner. Ni kan sitta var ni vill och tryggt köpa kvalitetsvaror från er dator eller telefon. Vi har ett hundratal nöjda kunder både i Sverige och ute i Europa.

Auktionerna är MSC-certifierade och ASC–certifierade som ett led i ett hållbart fiske och vi erbjuder ett modernt internetbaserat auktionssystem. Det ger bra förutsättningar för både yrkesfiskare och köpare att följa tillgång och efterfrågan på marknaden. Att bli kund hos oss är enkelt och vi hjälper er att komma igång med ert personliga auktionskonto och era första auktionsköp.

Om ni vill bli kund på Smögens Fiskauktion:
tfn: 0523-66 55 40
e-post: info@smogens-fiskauktion.com

Om ni vill bli kund på Stockholms Fiskauktion:
tfn 08-410 143 50
epost: kontakt@stockholmsfiskauktion.se

 

Smögen plus Stockholm

En kärlekshistoria i skaldjurens, fiskens och havets tecken
Redan under tidigt 1900-tal, när levande hummer från Smögen nerpackad i trälådor med halm, kördes med häst och vagn från Smögen till Dingle och vidare med tåg till Stockholm, blev huvudstadens invånare medvetna om den höga kvalitén som fisk och skaldjur från Smögen besitter.

Fisket på Smögen har under 1900-talet genomgått flera stora omställningar. När tändkulemotorn så småningom blev vanlig i fiskebåtarna, började utvecklingen av det moderna trålfisket. Motorernas införande i fiskebåtarna medförde även att man kunde fiska längre bort från hemmahamnen. Inriktningen på fisket vid denna tid var i huvudsak fångst av sill och makrill.

Samtidigt startade ett mer kustnära fiske efter fisk och havskräfta och i slutet av 1930-talet började räkfisket att komma igång på allvar. Detta fiske bedrevs ofta med mindre båtar som fiskade nära hemmahamnen och landade sin fångst varje kväll på Smögens Fiskauktion. Ett fungerande transportsystem hade byggts upp och de varor som såldes på auktionen på kvällen, transporterades nerisade i trälådor under natten till Stockholm.

Fiskexportörerna på Smögen blev väldigt tidigt beroende av Stockholmsmarknaden, som i sin tur tog till sig fisk och skaldjur från Smögen helt och fullt. Kraven på att kvalitén på fisk och skaldjur var högsta tänkbara blev en regel utan undantag. Ett kvalitetskrav som förfinats genom åren genom snabbare och bättre transporter med leveranser i toppskick.