Svenska Fiskauktioner

Direkt från svenska hav och sjöar

Nyheter från Svenska Fiskauktioner

Brev till våra leverantörer och kunder!

Här hittar du den senaste informationen från Svenska fiskauktioner:

>> Brev till leverantörer och kunder

Hållbarhet, lönsamhet och hög service

Svenska Fiskauktioner är ett samlingsnamn för Smögens Fiskauktion och Stockholms Fiskauktion.

Smögens Fiskauktion är en av Sveriges ledande fiskauktioner inom skaldjur sedan 1919. Här finner ni den kända Smögenräkan och Smögenhavskräftan. Dessa är fångade av små kustnära fiskebåtar som dagligen levererar färska skaldjur och fisk till Smögens Fiskauktion. Se filmen >

Stockholms Fiskauktion är en av Europas största digitala auktioner för insjöfisk och signalkräftor. Fiskauktionen startade 2016 för att komma närmare fiskarna och Stockholmsmarknaden. Insjöfisken kommer från sjöar i Sverige.

Både Smögens Fiskauktion och Stockholms Fiskauktion är MSC märkta. Vi är helt digitala fiskauktioner. Ni kan sitta var ni vill och tryggt köpa kvalitetsvaror från er dator eller telefon. Vi har ett hundratal nöjda kunder både i Sverige och i övriga Europa.

 

Vi är till för:

Gynna det svenska fisket.
Med sammansättningen av företaget, styrelsen och ägarstrukturen så är vi unika med den kompetens som vi innehar. Vi är till för att främja det svenska fisket och enligt de stadgar som företaget har så är majoriteten av ägarna det svenska fisket. Svenska fisket har genom sin majoritet den tyngsta rösten i företaget.

Kunder och leverantörer.
Vi ska fortsätta verka för svenskt fiske genom att vara den bästa samarbetspartnern mellan kunder och leverantörer. Att fortsätta arbeta med mjuka värden, brett sortiment och hållbarhet är nyckeln till att våra kunder och leverantörer ska välja oss som samarbetspartner.

Vad vill vi uppnå tillsammans:

Nyckelorden är hållbarhet, lönsamhet och hög service.
Vi vill intensifiera samarbetet mellan Stockholm och Smögen än mer för att på så sätt bli en ännu attraktivare samarbetspartner för våra kunder och leverantörer. Att främja ett hållbart och lönsamt yrkesfiske inför framtiden samt att utveckla och bredda sortimentet för att bli den attraktivaste fiskauktionen i Sverige.

 

Produktinformation

Smögenräkan

Färska räkor från Skagerack har landats på Smögen i över 100 år. 
Läs mer >

Smögenkräftan

Nu kan du njuta med gott samvete av färsk nykokt MSC-certifierad havskräfta.
Läs mer >

Braxenfärs – Resursfisk

Braxenfärs produceras av Braxen från, av WWF grönmärkta, Mälaren och Vänern.
Läs mer om Braxenfärs >
Läs mer om Resursfisk >

Leader projekt – underutnyttjade arter

Syftet med projektet är att genom ett strategiskt program skapa ett värde till yrkesfisket av underutnyttjade arterer genom humankonsumtion.
Läs mer >

Stockholmskräftan