Voranmeldung

Voranmeldung Smögen

Tillförsel 29/9-22 kl 16:00 

Smögenräkor ca 43 ldr (Bris)

Smögenkräfta ca 15 ldr ()

Hummer  ldr

Krabba  ldr

Övrig Fisk 10 ldr ()

Torsk   ldr

Sej 12 ldr

Kolja ldr

 

Mvh Smögens Fiskauktion

Lägg gärna till Smögens Föranmälan i WhatsApp, Lägg in 079- 0185361 i telefonboken, sedan lägg till i WhatsApp.

Voranmeldung Stockholm

 

Föranmälan/Expected Supply/ Verwachte Aanvoer Stockholm 

Torsdag/Thuesday 29 september: start 07.00

Gös/Pike Perch/Snokebaars

MSC: 410kg

Ej/No/ MSC: 384kg

Gädda/Pike/Snoek: 376kg

Abborre/Perch/Aborre: 7kg

ÅL: 117kg

Lax: kg

Vi använder oss även av Whatsapp för att meddela föranmälningar av fisk. 0708-148850.

Mvh Stockholms Fiskauktion